Rijwiel Hulpmotor Club Nederland

RHC

Contributie 2024


Het jaar 2023 loopt ten einde. Daarmee is het weer tijd voor de contributiebetaling voor het jaar 2024.


De contributie voor hoofdleden blijft gelukkig hetzelfde als de afgelopen jaren, namelijk €27,50. Gezinsleden betalen voortaan €7,50. Buitenlandse leden betalen €5,- extra.


Wilt u dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL58 INGB 0004 7483 87 ten name van  RHC onder vermelding van uw voorletter(s), achternaam, postcode en huisnummer.


De contributie voortaan eenvoudig automatisch overmaken?


Als u via de Computer telebankiert dan staat op het scherm bij uw bankoverschrijving waarin u het rekeningnummer en het bedrag invult het vakje: één keer of vaker.

Standaard staat hier ingevuld: Eén keer of eenmalig.

1) U kunt dit eenvoudig wijzigen naar jaarlijks.

2) Om in het juiste jaar de contributie te betalen wijzigt u de datum van overboeken naar bijvoorbeeld 2 januari 2024

3) Omschrijving: Contributie RHC

4) Keur daarna de betaling goed zoals u normaal geld overmaakt.

Daarna zal automatisch jaarlijks op 2 januari de contributie worden overgemaakt.
U kunt de automatische betaling elk moment eenvoudig stopzetten via telebankieren. 

Onder het kopje geagendeerd of toekomst kunt u elk moment de automatische opdracht stopzetten.


Ledenadministratie :   Leo Tilroe  06-38269651

Penningmeester : Jaap Koopmans   020-6413921

(Lidkaarten voor 2023 worden begin april 2023 verstuurd)

E-mailen
Info