SchuurvondstZo worden hulpmotoren vaak aangetroffen door onze leden, die ze dan vaak liefdevol adopteren, en geheel of gedeeltelijk restaureren.